21/3/11

Moments flexors i forces tallants

Aquí teniu uns quans problemes per fer de selectivitat. Espero que us serveixin per l'exament. Només heu d'obrir l'enllaç