18/11/09

teixits

Del tema tèxtil us deixo les fotocòpies que us vaig passar i us faig un enllaç al vídeo que vam veure